פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת משפטים | המשפט - הוצאת דבר ה' לאור

מדוע משה רבנו קורא לדיינים "אלוהים"? מה זה מלמד אותנו על מעמד המשפט בישראל?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב את הנק' המרכזית בפרשה בקצרה.

מדוע משה רבנו קורא לדיינים "אלוהים"? מה זה מלמד אותנו על מעמד המשפט בישראל?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב את הנק' המרכזית בפרשה בקצרה.

שיעורים נוספים