פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת תרומה | המקדש -הופעת השכינה אלינו

מדוע ה' אומר שדווקא ע"י המקדש תשרה שכינתו בתוכנו? ומדוע נסמכה פרשת המשכן לחטא העגל?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת שבוע" המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנקודה המרכזית של פרשת השבוע.

מדוע ה' אומר שדווקא ע"י המקדש תשרה שכינתו בתוכנו? ומדוע נסמכה פרשת המשכן לחטא העגל?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת שבוע" המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנקודה המרכזית של פרשת השבוע.

שיעורים נוספים