פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת תצווה | הקטורת - ביטויו של עם ישראל לעבודת המקדש

הקטורת אינה נמצאת בפרשה יחד עם כלי המקדש, אלא בנפרד לאחר בגדי כהונה. מדוע? מה בכלל מטרת עבודת הקטורת? ואיך זה קשור לעמלק?

מתןך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנקודה המרכזית בפרשה.

הקטורת אינה נמצאת בפרשה יחד עם כלי המקדש, אלא בנפרד לאחר בגדי כהונה. מדוע? מה בכלל מטרת עבודת הקטורת? ואיך זה קשור לעמלק?

מתןך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנקודה המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים