פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשיות ויקהל - פקודי | מלאכות המשכן ומנוחת השבת

מדוע המלאכות האסורות בשבת נלמדות דווקא ממלאכות המשכן? ומה זה מלמדנו על אופיה של מנוחת השבת?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ.בשיעורים סוקר הרב  בקצרה את הנקודה המרכזית בפרשה.

מדוע המלאכות האסורות בשבת נלמדות דווקא ממלאכות המשכן? ומה זה מלמדנו על אופיה של מנוחת השבת?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ.בשיעורים סוקר הרב  בקצרה את הנקודה המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים