פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת צו - שבת הגדול | ההכנה המשמעותית לפסח

מדוע המלאכות האסורות בשבת נלמדות דווקא ממלאכות המשכן? ומה זה מלמדנו על אופיה של מנוחת השבת?

מדוע קוראים "לשבת הגדול" שבת הגדול? איך זה מכין אותנו לפסח?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנקודה הפנימית של פרשת השבוע.

מדוע המלאכות האסורות בשבת נלמדות דווקא ממלאכות המשכן? ומה זה מלמדנו על אופיה של מנוחת השבת?

מדוע קוראים "לשבת הגדול" שבת הגדול? איך זה מכין אותנו לפסח?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנקודה הפנימית של פרשת השבוע.

שיעורים נוספים