פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת אמור | העמדת הקודש במרכז

לשם מה אנו מחוייבים ל"קדש" ולכבד את הכהן? מה זה בונה בנו?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' הפנימית בפרשה.

לשם מה אנו מחוייבים ל"קדש" ולכבד את הכהן? מה זה בונה בנו?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' הפנימית בפרשה.

שיעורים נוספים