פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת בהר | עץ חיים היא למחזיקים בה

לשם מה רבש"ע נתן לנו להתנהל בעולם הזה עם כסף? האם במצוות צדקה אני עוזר לעני - או ההיפך?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע"  המועברת ע"י מרן רה"י הרב חיים גנץ שליט"א. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים