פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת בחוקתי | הברכה והקללה

מדוע רבות הקללות על הברכות? אולי זה בא דווקא ללמד דבר חיובי?

מתוך סדרת"שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ שליט"א. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

מדוע רבות הקללות על הברכות? אולי זה בא דווקא ללמד דבר חיובי?

מתוך סדרת"שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ שליט"א. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים