פרשת שבוע

הרב נדב פרידמן

פרשת לך לך | הבחירה באברהם (עניין סדום) - 2

שיעורים נוספים