פרשת שבוע - פרשת נח

הרב נדב פרידמן

מדוע נח לא מתפלל על דורו שלא יהיה מבול?

אברהם העברי

שיעורים נוספים