פרשת שמות

פרשת שמות

הרב משה לוי

פרשת שמות

במקום שאין אנשים

משה רבנו רואה איש מצרי מכה איש עברי ומתערב בריב בניהם, הנצי"ב מסביר שלא מדובר סתם בסיוע לעברי אחר - אלא הפתח לגאולה וסיום התפיסה הגלותית.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

משה רבנו רואה איש מצרי מכה איש עברי ומתערב בריב בניהם, הנצי"ב מסביר שלא מדובר סתם בסיוע לעברי אחר - אלא הפתח לגאולה וסיום התפיסה הגלותית.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים