פרשת שמות

הרב משה לוי

במקום שאין אנשים

משה רבנו רואה איש מצרי מכה איש עברי ומתערב בריב בניהם, הנצי"ב מסביר שלא מדובר סתם בסיוע לעברי אחר - אלא הפתח לגאולה וסיום התפיסה הגלותית.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים