פרשת שמיני שבת פרה

פרשת שמיני שבת פרה

הרב משה לוי

פרשת שמיני שבת פרה

אפר פרה אדומה

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים