פרשת השבוע | פרשת תרומה

פרשת השבוע | פרשת תרומה

הרב משה לוי

פרשת השבוע | פרשת תרומה

ועשו ארון עצי שיטים

כלי המשכן מצווים בלשון יחיד "ועשית", אבל הארון בו שמורים עשרות הדברות מצווה דווקא בלשון רבים, כי התורה איננה שייכת ליחידים לבדם.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

כלי המשכן מצווים בלשון יחיד "ועשית", אבל הארון בו שמורים עשרות הדברות מצווה דווקא בלשון רבים, כי התורה איננה שייכת ליחידים לבדם.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים