פרשת תרומה

הרב משה לוי

עשו ארון

כלי המשכן מצווים בלשון יחיד "ועשית", אבל הארון בו שמורים עשרות הדברות מצווה דווקא בלשון רבים, כי התורה איננה שייכת ליחידים לבדם.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים