פרשת תרומה

פרשת תרומה

הרב יורם מושקוביץ

פרשת תרומה

ושכנתי בתוכם

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים