פרשת צו - שבת הגדול

פרשת צו - שבת הגדול

הרב ירון אדוריאן

פרשת צו - שבת הגדול

להוציא גם את המצרים ממצרים

שיעורים נוספים