פרשת צו - שבת הגדול

הרב ירון אדוריאן

להוציא גם את המצרים ממצרים

שיעורים נוספים