פרשת תצווה

פרשת תצווה

הרב משה לוי

פרשת תצווה

בין ישראל לעמים

מה דרישת הקב"ה מהשמן איתו מדליקים את המנורה מלמדת על היחס בין ישראל לעמים.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

מה דרישת הקב"ה מהשמן איתו מדליקים את המנורה מלמדת על היחס בין ישראל לעמים.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים