פרשת תצווה

הרב משה לוי

בין ישראל לעמים

מה דרישת הקב"ה מהשמן איתו מדליקים את המנורה מלמדת על היחס בין ישראל לעמים.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים