פרשת תולדות

הרב יורם מושקוביץ

הקב"ה מתקן את העולם על יד יצירת שתי מערכות

שיעורים נוספים