פרשת ויקהל

פרשת ויקהל

הרב משה לוי

פרשת ויקהל

אמון המנהיגות

שיעור במנהיגות, תכונה חשובה ביותר במנהיגות היא אמון, ויותר משחשוב אמון הציבור מנהיג - חשוב אמון המנהיג בציבור שאחריו.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעור במנהיגות, תכונה חשובה ביותר במנהיגות היא אמון, ויותר משחשוב אמון הציבור מנהיג - חשוב אמון המנהיג בציבור שאחריו.

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים