פרשת וירא

פרשת וירא

הרב יורם מושקוביץ

פרשת וירא

נסיון העקדה - עשיית טוב כי זה רצון ה'

שיעורים נוספים