פרשת וישלח

פרשת וישלח

הרב חיים גנץ

פרשת וישלח

מעשה שמעון ולוי ותגובת יעקב

שיעורים נוספים