פרשת וישלח

הרב חיים גנץ

מעשה שמעון ולוי ותגובת יעקב

שיעורים נוספים