פרשת וישלח | קטנתי - תפילה בשעת משבר

פרשת וישלח | קטנתי - תפילה בשעת משבר

הרב אלישע לפיד

פרשת וישלח | קטנתי - תפילה בשעת משבר

שיעורים נוספים