פרשת יתרו

פרשת יתרו

הרב משה לוי

פרשת יתרו

בין ישראל לעמים

פרשת יתרו גדולה בחשיבותה, היא כוללת בתוכה את סיפור מעמד הר סיני וקריאת עשרת הדברות. איך יתכן שפרשה חשובה כזאת קרויה על שם אדם שאינו מעם ישראל? ומדוע לכבד את יתרו דווקא בדרך זו?

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

פרשת יתרו גדולה בחשיבותה, היא כוללת בתוכה את סיפור מעמד הר סיני וקריאת עשרת הדברות. איך יתכן שפרשה חשובה כזאת קרויה על שם אדם שאינו מעם ישראל? ומדוע לכבד את יתרו דווקא בדרך זו?

לע"נ חברנו אריאל בן יהודה דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים