פרשת זכור

פרשת זכור

פרשת זכור

עניינם של עמלק והקשר לחג הפורים

שיעורים נוספים