פרשיות ויקהל - פקודי

פרשיות ויקהל - פקודי

הרב ירון אדוריאן

פרשיות ויקהל - פקודי

מהתכנון לביצוע

שיעורים נוספים