קניין תורה | העיקר בלימוד תורה הוא ההתעסקות בתורה

קניין תורה | העיקר בלימוד תורה הוא ההתעסקות בתורה

הרב חיים גנץ

קניין תורה | העיקר בלימוד תורה הוא ההתעסקות בתורה

שיעורים נוספים