קניין תורה | העיקר בלימוד תורה הוא ההתעסקות בתורה

הרב חיים גנץ

הלכות ליל הסדר - מידי יום בשעה 09:00

שיעורים נוספים