דברי זכרון

דברי זכרון

רבנים שונים

דברי זכרון

ר' יהודה דרסינובר (אביו של אריאל דרסינובר)

כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד -אזכרה ולימוד במלאת שנה לפטירתו של תלמידנו וחברנו היקר אריאל דרסינובר ז"ל

כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד -אזכרה ולימוד במלאת שנה לפטירתו של תלמידנו וחברנו היקר אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים