הרמב"ם - רבי משה בן מימון

הרב משה גנץ

הלכות ליל הסדר - מידי יום בשעה 09:00

לכבוד יום פטירת רבי משה בן מימוּן - הרמב"ם שחל בכ' טבת - מגדולי הפוסקים בכל הדורות המכונה "הנשר הגדול"

שיעורים נוספים