ראה אור | פירוש חדש ובהיר למאמר "דעת אלוקים" | רכישה מהירה

ראה אור | פירוש חדש ובהיר למאמר "דעת אלוקים" | רכישה מהירה

הרב דוד טורנר

ראה אור | פירוש חדש ובהיר למאמר "דעת אלוקים" | רכישה מהירה

פרטים נוספים ורכישה

פרטי החוברת - חלק ראשון ופתיחה לביאור מאמר "דעת אלוקים"

במאמר דעת א-לוהים מברר הרב את יסוד הגישה לקשר ולדבקות בד' – מידת המלכות והתפיסה הסובייקטיבית. עם שיבת עם ישראל לארצו ותחייתו הלאומית חוזרת מידת המלכות – השכינה- להופיע בעולם והרב מבאר את המהפכה בדעת א-לוהים שצריכה לבוא כתוצאה מכך. בירור זה הוא שורש חידושיו המרכזיים של הרב בכתביו השונים בסוגיות כגון התעלות העולם, מרכזיות התשובה, הלאומיות והאני העצמי. לאור החידוש המרכזי במאמר מתבארות בו גם סוגיות יסודיות נוספות ובהן היחס אל האלילות, הדתות השונות, הוגים פילוסופיים שונים, תביעות לאומיות ועוד.
עומקו של מאמר דעת א-לוהים יובן רק כאשר הוא ילמד לא כמסה פילוסופית-הגותית, אלא כבירור יסודי של עבודת ד' מתוך אווירא דארץ ישראל, מתוך "הבטה אל דברת הקץ המגולה".

(מתוך המבוא לחוברת)

החוברת הינה חלק ראשון בסדרה ועוסקת בפתיחה של מאמר "דעת אלוקים"

פרטי החוברת - חלק ראשון ופתיחה לביאור מאמר "דעת אלוקים"

במאמר דעת א-לוהים מברר הרב את יסוד הגישה לקשר ולדבקות בד' – מידת המלכות והתפיסה הסובייקטיבית. עם שיבת עם ישראל לארצו ותחייתו הלאומית חוזרת מידת המלכות – השכינה- להופיע בעולם והרב מבאר את המהפכה בדעת א-לוהים שצריכה לבוא כתוצאה מכך. בירור זה הוא שורש חידושיו המרכזיים של הרב בכתביו השונים בסוגיות כגון התעלות העולם, מרכזיות התשובה, הלאומיות והאני העצמי. לאור החידוש המרכזי במאמר מתבארות בו גם סוגיות יסודיות נוספות ובהן היחס אל האלילות, הדתות השונות, הוגים פילוסופיים שונים, תביעות לאומיות ועוד.
עומקו של מאמר דעת א-לוהים יובן רק כאשר הוא ילמד לא כמסה פילוסופית-הגותית, אלא כבירור יסודי של עבודת ד' מתוך אווירא דארץ ישראל, מתוך "הבטה אל דברת הקץ המגולה".

(מתוך המבוא לחוברת)

החוברת הינה חלק ראשון בסדרה ועוסקת בפתיחה של מאמר "דעת אלוקים"

שיעורים נוספים