הופעה ירושלמית של תורת הרב | הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל

הרב מאיר הילביץ'

קווים לדמותו המיוחדת

לרגל יום פטירתו של הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל, רב שכונת שערי חסד, ראש ישיבת מרכז הרב ותלמיד קרוב לרב קוק זצ"ל, ביקשנו מהרב מאיר הילביץ' שיגיד כמה דברים על דמותו המיוחדת.

שיעורים נוספים