החידושים הרפואיים וההשכלות ההלכתיות

רבנים שונים

הרב פרופ' יגאל שפרן - ראש מחלקת רפואה והלכה ברבנות הראשית

ערב עיון במלאת עשרים שנה לפטירתו של עו"ד ר' אליהו מירון ז"ל

שיעורים נוספים