ראש השנה | מלכות השם

הרב אליעזר קשתיאל

עולם הרגש

בשיעור מבאר הרב את המלכת ה' בעולם בראש השנה , ובאיזו צורה התקיעות קשורות לדבר זה.

שיעורים נוספים