ראש השנה | מלכות השם

ראש השנה | מלכות השם

הרב אליעזר קשתיאל

ראש השנה | מלכות השם

עולם הרגש

בשיעור מבאר הרב את המלכת ה' בעולם בראש השנה , ובאיזו צורה התקיעות קשורות לדבר זה.

בשיעור מבאר הרב את המלכת ה' בעולם בראש השנה , ובאיזו צורה התקיעות קשורות לדבר זה.

שיעורים נוספים