ברכת גבורות | תפילת שמונה עשרה

שיעור אמוני בנושא " זכרון תרועה" ו "יום תרועה" .

שיעורים נוספים