ראש השנה

ראש השנה

הרב מרדכי שטרנברג

ראש השנה

שיעור אמוני בנושא " זכרון תרועה" ו "יום תרועה" .

שיעור אמוני בנושא " זכרון תרועה" ו "יום תרועה" .

שיעורים נוספים