שבת חנוכה | נר איש וביתו - נצחון טהרת ישראל

הרב חיים גנץ

הלכות ליל הסדר - מידי יום בשעה 09:00

מדוע דווקא בחנוכה תיקנו את חובת המצווה על הבית ולא על האדם? מה זה בא לסמן לנו?

שיעור קצר לכבוד שבת חנוכה. בשיעור נוגע הרב בנקודה הפנימית של חג החנוכה דרך הגדרת חיוב מצוות ההדלקה .

שיעורים נוספים