שמואל ב'

שמואל ב'

הרב אליעזר קשתיאל

שמואל ב'

פרקים יב - יג

דוד ובת שבע  , אמנון ותמר .

דוד ובת שבע  , אמנון ותמר .

שיעורים נוספים