פרקים ט' - י"א

מלחמת עמון והקדמה לחטא דוד ובת שבע.

שיעורים נוספים