שמואל ב'

שמואל ב'

הרב אליעזר קשתיאל

שמואל ב'

פרקים ט' - י"א

מלחמת עמון והקדמה לחטא דוד ובת שבע.

מלחמת עמון והקדמה לחטא דוד ובת שבע.

שיעורים נוספים