ימי אלול | "שובו אליי" | הכנה לימי התשובה

ימי אלול | "שובו אליי" | הכנה לימי התשובה

הרב חיים גנץ

ימי אלול | "שובו אליי" | הכנה לימי התשובה

באלול הזה מתחדשים בתשובה

" ביסוד הכל צריכה לבא ההסברה הכללית של בטחון התשובה, ועוצם השלוה , ושמחת-עז , שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו "(אגרות הראיה, שעח)
במילים אלו פותח הרב קוק זצ"ל את דבריו בענין התשובה, באיגרת המכונה "איגרת התשובה". הרב מבקש להסביר את עניינה של התשובה לא בצורה המקובלת, המבוססת על יראת העונש,אלא באופן המחבר אותה בצורה ברורה עם הביטחון, השלוה והשמחה. ההסברה השונה הזו של מושג התשובה משמעותית לא רק להבנת התשובה עצמה אלא גם לכל תפיסת העולם. פירוש המילה תשובה הוא חזרה. וחזרה היא אל המקום בו היית. אך רבים שואלים את עצמם: האם התורה, התשובה, מחזירה אותנו לעצמנו, או מוציאה אותנו מעצמנו למקום אחר? (מתוך החוברת)

כשאנחנו חושבים על התשובה כמושג, עולים לראשנו מגוון הקשרים שונים הנובעים מהבנות שונות שרכשנו במהלך חיינו. לעיתים, מתקשר מושג התשובה אצלנו בתור כזה המחובר עם יראה, פחד וקוטן אנושי. בחוברת היסודית הזו, ראש הישיבה הרב חיים מאריך ומבאר את מושג התשובה: כיצד הוא תלוי בתובנות יותר יסודיות ועמוקות ביחס לתורה, וכיצד התשובה קשורה לכל מהלך החיים שלנו.

לקראת חודש אלול ולזיכוי הרבים אנו רוצים לאפשר לציבור גישה לחוברת, לכן אנו מאפשרים את רכישתו בדמי משלוח בלבד.

" ביסוד הכל צריכה לבא ההסברה הכללית של בטחון התשובה, ועוצם השלוה , ושמחת-עז , שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו "(אגרות הראיה, שעח)
במילים אלו פותח הרב קוק זצ"ל את דבריו בענין התשובה, באיגרת המכונה "איגרת התשובה". הרב מבקש להסביר את עניינה של התשובה לא בצורה המקובלת, המבוססת על יראת העונש,אלא באופן המחבר אותה בצורה ברורה עם הביטחון, השלוה והשמחה. ההסברה השונה הזו של מושג התשובה משמעותית לא רק להבנת התשובה עצמה אלא גם לכל תפיסת העולם. פירוש המילה תשובה הוא חזרה. וחזרה היא אל המקום בו היית. אך רבים שואלים את עצמם: האם התורה, התשובה, מחזירה אותנו לעצמנו, או מוציאה אותנו מעצמנו למקום אחר? (מתוך החוברת)

כשאנחנו חושבים על התשובה כמושג, עולים לראשנו מגוון הקשרים שונים הנובעים מהבנות שונות שרכשנו במהלך חיינו. לעיתים, מתקשר מושג התשובה אצלנו בתור כזה המחובר עם יראה, פחד וקוטן אנושי. בחוברת היסודית הזו, ראש הישיבה הרב חיים מאריך ומבאר את מושג התשובה: כיצד הוא תלוי בתובנות יותר יסודיות ועמוקות ביחס לתורה, וכיצד התשובה קשורה לכל מהלך החיים שלנו.

לקראת חודש אלול ולזיכוי הרבים אנו רוצים לאפשר לציבור גישה לחוברת, לכן אנו מאפשרים את רכישתו בדמי משלוח בלבד.

שיעורים נוספים