שיעור ליום הכיפורים

שיעור ליום הכיפורים

הרב דוד טורנר

שיעור ליום הכיפורים

סדר עבודת הכהן הגדול וסדר הווידוי

שיעורים נוספים