שיעור ליום הכיפורים

הרב דוד טורנר

סדר עבודת הכהן הגדול וסדר הווידוי

שיעורים נוספים