ספר הכוזרי | מאמר שני

ספר הכוזרי | מאמר שני

הרב נדב פרידמן

ספר הכוזרי | מאמר שני

שיעור 25

פסקאות סח - עב .

פסקאות סח - עב .

שיעורים נוספים