ספר שמואל א'

הרב אליעזר קשתיאל

פרק י"ז

שיעורים נוספים