ספר יהושע

ספר יהושע

הרב אליעזר קשתיאל

ספר יהושע

פרקים יא' - יג' : מלחמת מלכי הצפון - בירור סוגיית המלכות

שיעורים נוספים