ט"ו בשבט | תבאמו ותטעמו בהר נחלתך

הרב משה לוי

נטיעה כהווה הפונה לעתיד

שיעורים נוספים