ט"ו בשבט | תבאמו ותטעמו בהר נחלתך

ט"ו בשבט | תבאמו ותטעמו בהר נחלתך

הרב משה לוי

ט"ו בשבט | תבאמו ותטעמו בהר נחלתך

נטיעה כהווה הפונה לעתיד

שיעורים נוספים