תפארת ישראל

הרב דוד טורנר

פרק ה' | תפקיד המצוות | 08

שיעורים נוספים