ראש השנה | תפילת היום

ראש השנה | תפילת היום

הרב יוסף צבי רימון

ראש השנה | תפילת היום

ביאור הלכתי למהלך התפילה

בשיעור מבאר הרב את הפסוקים והברכות של תפילת מוסף בראש השנה .

בשיעור מבאר הרב את הפסוקים והברכות של תפילת מוסף בראש השנה .

שיעורים נוספים