צפייה לישועה

צפייה לישועה

הרב מרדכי שטרנברג

צפייה לישועה

גאולת ישראל וצפייה לביאת משיח ובניין המקדש

הרב מרדכי שטרנברג בשיחה על צפיית הישועה הנצרכת לדורנו דרך סיפורם של רבי עקיבא וחבריו הרואים שועל היוצא מהר הבית, והתפילות לירושלים המתגלגלות מאז ובהחלט דרושות גם בימינו..

הרב מרדכי שטרנברג בשיחה על צפיית הישועה הנצרכת לדורנו דרך סיפורם של רבי עקיבא וחבריו הרואים שועל היוצא מהר הבית, והתפילות לירושלים המתגלגלות מאז ובהחלט דרושות גם בימינו..

שיעורים נוספים