תורה בחיי המעשה

תורה בחיי המעשה

הרב יעקב שפירא

תורה בחיי המעשה

שיחה מפי ראש ישיבת מרכז הרב הרה"ג יעקב שפירא

שיחה מפי ראש ישיבת מרכז הרב הרה"ג יעקב שפירא לזכר עו"ד ר' אליהו מירון ז"ל

ראש ישיבת מרכז הרב בביקור בישיבה באזכרה לעו"ד ר' אליהו מירון אשר על שמו קרויה הישיבה. הרב שפירא שוחח על אופני העיסוק בתורה וקיומה בחיי המעשה בצורה הנאצלת ביותר.

שיחה מפי ראש ישיבת מרכז הרב הרה"ג יעקב שפירא לזכר עו"ד ר' אליהו מירון ז"ל

ראש ישיבת מרכז הרב בביקור בישיבה באזכרה לעו"ד ר' אליהו מירון אשר על שמו קרויה הישיבה. הרב שפירא שוחח על אופני העיסוק בתורה וקיומה בחיי המעשה בצורה הנאצלת ביותר.

שיעורים נוספים