"אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

"אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

הרב חיים גנץ

"אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

שיחה לזכרו של זקן בחורי הישיבה - ר' דוד כץ זצ"ל

שלוש שנים לאחר פטירתו של ר' דוד כץ - ראש הישיבה מספר זכרונות אודותיו. בגילו המופלג הגיע ר' כץ לישיבה ולמד עם צעירי התלמידים, כיבד את הרבנים ובחר לסיים את חייו עשירי העשיה וההצלחות העסקיות בעיסוק בתורה.

שלוש שנים לאחר פטירתו של ר' דוד כץ - ראש הישיבה מספר זכרונות אודותיו. בגילו המופלג הגיע ר' כץ לישיבה ולמד עם צעירי התלמידים, כיבד את הרבנים ובחר לסיים את חייו עשירי העשיה וההצלחות העסקיות בעיסוק בתורה.

שיעורים נוספים