"אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

הרב חיים גנץ

שיחה לזכרו של זקן בחורי הישיבה - ר' דוד כץ זצ"ל

שלוש שנים לאחר פטירתו של ר' דוד כץ - ראש הישיבה מספר זכרונות אודותיו. בגילו המופלג הגיע ר' כץ לישיבה ולמד עם צעירי התלמידים, כיבד את הרבנים ובחר לסיים את חייו עשירי העשיה וההצלחות העסקיות בעיסוק בתורה.

שיעורים נוספים