אורות הקודש

אורות הקודש

הרב דוד טורנר

אורות הקודש

טהרת מידות הנפש | שיעור 16

פסקה יג  - סוגיית העצבות , שיעור ראשון .

פסקה יג  - סוגיית העצבות , שיעור ראשון .

שיעורים נוספים