אורות הקודש

אורות הקודש

הרב דוד טורנר

אורות הקודש

טהרת מידות הנפש | שיעור 17

פסקה יג - עצבות ועיצבון, שיעור 2 .

פסקה יג - עצבות ועיצבון, שיעור 2 .

שיעורים נוספים