אורות הקודש

אורות הקודש

הרב דוד טורנר

אורות הקודש

טהרת מידות הנפש | שיעור 18

פסקה יג- עצבות ועיצבון, שיעור 3 בסדרה.

פסקה יג- עצבות ועיצבון, שיעור 3 בסדרה.

שיעורים נוספים