אורות הקודש

אורות הקודש

הרב דוד טורנר

אורות הקודש

טהרת מידות הנפש | שיעור 21

פסקה יד' - הכעס ושורשו העליון . שיעור ראשון בסוגיית הכעס.

פסקה יד' - הכעס ושורשו העליון . שיעור ראשון בסוגיית הכעס.

שיעורים נוספים